1. ปฏิบัติตามข้อบังคับของสมาชิกและข้อบังคับทางกฎหมาย:

คุณเข้าใจว่าหลังจากที่คุณลงทะเบียนเป็นสมาชิกแล้ว คุณสามารถใช้บริการต่างๆ ที่บริษัทจัดให้ได้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่าบริการ) เมื่อสมาชิกใช้บริการนี้ นอกเหนือจากการตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้แล้ว สมาชิกยังตกลงที่จะผูกพันตามข้อบังคับการเป็นสมาชิกของบริษัท (รวมถึงกฎของเกมต่างๆ กฎการเดิมพันฟุตบอล ประกาศและข้อควรระวัง ฯลฯ) และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บทบัญญัติ ผลิตภัณฑ์ของบริษัท การบริการลูกค้า ระบบซอฟต์แวร์ สถาปัตยกรรมเครือข่าย และเรื่องทางธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หากมีการละเมิด บริการนี้จะไม่รับผิดชอบ

 

2. แนะนำบริการ:

(1) บริษัทมุ่งหวังที่จะสร้างแพลตฟอร์มบริการความบันเทิงคุณภาพสูงที่ "ปลอดภัยและเชื่อถือได้" "สะดวกทันที" "ยุติธรรมและยุติธรรม" และ "ดำเนินการอย่างมืออาชีพ" โดยเน้นว่าสมาชิกไม่ถูกจำกัดด้วยเวลาและพื้นที่ และสามารถออนไลน์ได้ตลอดเวลาตลอด 24 ชั่วโมง คุณสามารถเข้าร่วมในเกมที่ยุติธรรมและยุติธรรมและยังสามารถสนุกไปกับการแข่งขันกับผู้เล่นจากทั่วทุกมุมโลก เรายึดถือ ทัศนคติที่มุ่งเน้นลูกค้า พัฒนาต่อไป และสร้างสรรค์และเข้าใจความต้องการของลูกค้านี่คือปรัชญาการดำเนินธุรกิจที่บริษัทของเราภาคภูมิใจและเราหวังว่าจะสร้างเพื่อสร้างมูลค่าความบันเทิงใหม่และบรรลุวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ให้เป็นที่นิยมจึงกลายเป็นเว็บไซต์ดัชนีความบันเทิงชั้นนำ

(2) บริการธนาคารสกุลเงินเสมือน: บริษัทของเราให้บริการแพลตฟอร์มการชำระเงินด้วยกระแสเงินสดออนไลน์ และคะแนนที่คุณซื้อจะช่วยให้คุณเพลิดเพลินกับบริการที่สอดคล้องกับแพลตฟอร์มของเรา หากคุณใช้วิธีเท็จและไม่ยุติธรรมในการ "เติมเงิน" บริษัทจะขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเป็นสมาชิกและการใช้บริการต่างๆ ของคุณได้ตลอดเวลา

 

3. ภาระผูกพันในการเข้าสู่ระบบจริง:

จากบริการต่างๆ ที่บริษัทของเรามอบให้ คุณตกลงที่จะเข้าสู่ระบบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ถูกต้อง เป็นจริง และครบถ้วนตามรายการที่แจ้งในขั้นตอนการสมัครลงทะเบียนเมื่อลงทะเบียน เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีการเปลี่ยนแปลง โปรดอัปเดตทันทีเพื่อให้แน่ใจว่าจะรักษา ความถูกต้อง ความถูกต้อง และความครบถ้วนของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากคุณเข้าสู่ระบบข้อมูลที่เป็นเท็จหรือใช้ชื่อบุคคลอื่นเพื่อละเมิดสิทธิของผู้อื่นหรือฝ่าฝืนกฎหมายคุณจะต้องรับผิดชอบทางกฎหมาย และตกลงว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้นั้นไม่เป็นความจริงหรือข้อมูลส่วนบุคคลมีการเปลี่ยนแปลงแต่ไม่ได้รับการปรับปรุง ที่จะแตกต่างจากการเข้าสู่ระบบเดิมหากข้อมูลไม่ตรงกันบริษัทมีสิทธิที่จะยกเลิกการเป็นสมาชิกของคุณและมีสิทธิใช้บริการสมาชิกต่างๆได้ตลอดเวลา

 

4. การหยุดและเปลี่ยนแปลงบริการ:

1. ข้อมูลที่ให้ไว้จากการเข้าสู่ระบบของสมาชิกนั้นเป็นเท็จ

2. สมัครใช้บริการนี้ในนามของบุคคลอื่น

3. ฝ่าฝืนหลักความยุติธรรมของเกม

4. เมื่อเข้าร่วมในเกมหรือการแข่งขัน จงจงใจใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ของระบบหรือใช้ประโยชน์จากจุดอ่อนของเกมเพื่อส่งผลต่อผลลัพธ์

5. เมื่อละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้

6. บริษัทไม่อนุญาตให้ใช้วิธีการเดิมพันที่ไม่เป็นธรรม การเดิมพันทวิภาคี การเดิมพันแบบไร้ความเสี่ยง และวิธีการเดิมพันแบบไร้ความเสี่ยงใด ๆ หากผู้เล่นคนใดพบปัญหาข้างต้น บริษัทมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกบัญชีของผู้เล่น เช่น หากมี หากมีข้อพิพาทใดๆ บริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด ไม่ว่าในกรณีใด บริการจะไม่รับผิดชอบต่อสมาชิกหรือบุคคลที่สามสำหรับปัญหา ความไม่สะดวก หรือความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการหยุดหรือเปลี่ยนแปลงบริการ หรือยุติบริการบัญชีสมาชิก

 

5. การระงับบริการหรือการหยุดชะงัก:

บริษัทอาจระงับหรือระงับบริการนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนภายใต้สถานการณ์ใด ๆ ต่อไปนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการชดเชยใด ๆ แก่ผู้ใช้:

1. เมื่อทำการย้าย เปลี่ยน หรือบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบที่เกี่ยวข้องกับบริการนี้

2. บริการหยุดหรือหยุดชะงักเนื่องจากเหตุผลที่ไม่สามารถเกิดจากบริษัทได้

3. บริการหยุดหรือหยุดชะงักเนื่องจากเหตุสุดวิสัย

 

หากบริการทั้งหมดหรือบางส่วนต้องถูกระงับหรือหยุดชะงักเนื่องจากการโยกย้าย การเปลี่ยน หรือการบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ของบริษัท บริษัทจะแจ้งให้คุณทราบทางอีเมลหรือประกาศบนเว็บไซต์นี้ก่อนที่จะระงับหรือหยุดชะงัก
(3) การระงับหรือการหยุดชะงักของบริการนี้อาจทำให้คุณไม่สะดวก ข้อมูลสูญหาย หรือสูญเสียทางเศรษฐกิจและเวลาอื่น ๆ คุณควรใช้มาตรการป้องกันที่เหมาะสมเพื่อปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์ของคุณ

 

6. ภาระผูกพันในการดูแล:

สมาชิกมีหน้าที่ต้องรักษาหมายเลขบัญชีและรหัสผ่านของตนบนเว็บไซต์นี้อย่างถูกต้อง และรับผิดชอบกิจกรรมทั้งหมดที่ดำเนินการหลังจากเข้าสู่ระบบด้วยหมายเลขบัญชีและรหัสผ่านนี้ เพื่อปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์ของสมาชิก โปรดอย่าเปิดเผยหรือแจ้งหมายเลขบัญชีและรหัสผ่านของคุณแก่บุคคลที่สาม หรือให้ยืมหรือโอนให้ผู้อื่นนำไปใช้

 

7. ยอมรับเกมบอลและกฎของเกมต่างๆ:

เพื่อหลีกเลี่ยงข้อพิพาทเมื่อผู้ใช้วางเดิมพันการแข่งขันฟุตบอลหรือเกมบนแพลตฟอร์มนี้จะมีการอธิบายกฎต่าง ๆ โดยละเอียดใน Game Center และ Ball Game Center โปรดอ่านกฎที่กำหนดโดยบริการนี้โดยละเอียด เมื่อสมาชิกเริ่ม เมื่อใช้บริการนี้ก็จะถือว่ากฎเกณฑ์ทั้งหมดได้รับการยอมรับแล้ว

 

8. การเพิ่มและแก้ไขข้อบังคับสมาชิก:

หากข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ได้รับการปรับปรุงหรือแก้ไข คุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดที่แก้ไขนับจากเวลาที่ประกาศบนเว็บไซต์นี้ และเว็บไซต์นี้จะไม่แจ้งให้สมาชิกทราบเป็นรายบุคคล หากคุณยังคงใช้บริการนี้ต่อไปหลังจากการประกาศ จะถือว่าคุณได้ยอมรับข้อกำหนดที่แก้ไขแล้ว

 

9. คำชี้แจงความเป็นส่วนตัว:

เรามุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของลูกค้าของเราและจัดหาแพลตฟอร์มเกมที่ปลอดภัยที่สุด ข้อมูลที่เรารวบรวมบนเว็บไซต์นี้จะให้บริการที่ดีที่สุดแก่คุณ เราจะไม่ขายหรือให้เช่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลที่สาม ข้อมูลที่เราได้รับจากเรา ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าได้รับการประมวลผลด้วยเทคโนโลยีการเข้ารหัส SSL128 และจัดเก็บไว้ในระบบปฏิบัติการที่ปลอดภัยและไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ การช่วยเหลือคู่ค้าที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าจะต้องปฏิบัติตามกฎความเป็นส่วนตัวและการรักษาความลับที่เรากำหนดไว้ด้วย

 

10. ข้อสงวนสิทธิ์:

กฎหมายของบางภูมิภาคหรือประเทศไม่ได้กำหนดความถูกต้องตามกฎหมายของการพนันออนไลน์ไว้อย่างชัดเจน และแม้แต่บางภูมิภาคหรือประเทศก็มีการควบคุมการพนันออนไลน์ว่าผิดกฎหมายอย่างชัดเจน เราไม่ได้ตั้งใจที่จะเชิญใครก็ตามให้ใช้แพลตฟอร์มบริการนี้อย่างผิดกฎหมายในภูมิภาคหรือประเทศเหล่านี้ ผู้ใช้จะต้องพิจารณาว่าการใช้การพนันออนไลน์ในภูมิภาคหรือประเทศที่คุณอาศัยอยู่นั้นถูกกฎหมายหรือไม่และรับผิดชอบอย่างเต็มที่ สมาชิกที่ใช้บริการนี้จะต้องปฏิบัติตามการอนุญาตของกฎหมายท้องถิ่นของผู้ใช้ หากมีการละเมิดใด ๆ บริษัทจะ ไม่ต้องรับผิดชอบ.ช่วง.